WNBF

Beginselverklaring

 

Het WNBF ondersteunt de mens in zijn niet aflatende strijd tegen de natuur door middel van onderzoek, voorlichting en acties te land, ter zee en in de lucht.

Verder streeft het WNBF er naar geen enkele mogelijkheid onbenut te laten om de natuur een gevoelige klap toe te dienen. Uiteraard zijn ook met de natuur collaborerende organisaties (Groene Khmer) doelwit van acties van het WNBF.

 
Banner